LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 07/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 13/02 đến ngày 17/02/2023)

Đăng ngày 13 - 02 - 2023
Lượt xem: 700
100%

 


LCT_07_2023_dc.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 14/2023 (Từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2023)(31/03/2023 3:13 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 13/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2023)(28/03/2023 10:45 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 12/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 20/3 đến ngày 25/3/2023)(21/03/2023 1:58 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 11/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2023)(14/03/2023 2:13 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 10/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 06/3 đến ngày...(08/03/2023 3:35 CH)

    129 người đang online
    °