Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 08 - 12 - 2023
Lượt xem: 384
100%

Sáng ngày 08/12/2023, Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể tại Hội trường UBND tỉnh. Tham dự phiên khai mạc có: Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; lãnh đạo các một số Sở, ngành, địa phương.

 

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ vì vậy HĐND tỉnh sẽ xem xét đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 74 ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu sâu kỹ các báo cáo, kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh để phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc bất cập; nguyên nhân chủ quan, khách quan; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đạt được kết quả cao nhất; xem xét, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 gắn với mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, sẽ xem xét các vấn đề quan trọng của tỉnh về ngân sách, đầu tư phát triển, đầu tư công, biên chế, một số quy định, chính sách về đất đai, xây dựng nông thôn mới, người hoạt động không chuyên trách, chính sách cho giáo dục, y tế, nông nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi số, việc triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia và quyết định về kế hoạch tổ chức kỳ họp của HĐND tỉnh và hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp

 

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình thay mặt UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả kinh tế - xã hội năm 2023 và sơ kết tình hình, kết quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội giữa nhiệm kỳ 2021-2026 và giải pháp trọng tâm thời gian đến. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2023 trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn như dự báo nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, UBND tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, với quyết tâm chính trị cao, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, sát tình hình, có trọng tâm, trọng điểm 05 khâu đột phá để thúc đẩy tăng trưởng; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực và tăng khá trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng GRDP tăng 9,40%, xếp thứ 09/63 tỉnh thành cả nước và thứ 02/14 các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, các lĩnh vực xây dựng, thương mại, du lịch, năng lượng, công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá; kinh tế nông nghiệp và nông thôn duy trì ổn định, tăng trưởng khá, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất tiếp tục phát huy; một số sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo đang phục hồi, năng lực sản xuất mới phát huy hiệu quả. Về Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Dự kiến đến cuối năm 2023 có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 04/18 chỉ tiêu còn khó khăn, không đạt kế hoạch. Về sơ kết tình hình, kết quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội giữa nhiệm kỳ 2021-2026, kinh tế-xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá; GRDP bình quân ước tăng 9,28%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước và khu vực Duyên hải Nam Trung bộ (Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm của toàn quốc ước đạt 5,44%; Khu vực duyên hải nam trung bộ ước đạt 6,19%.); quy mô nền kinh tế tăng nhanh, gấp 1,5 lần so năm 2020, bằng 78,9% mục tiêu đề ra. trong tổng số 15 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, qua gần 03 năm triển khai thực hiện đến nay có 12/15 chỉ tiêu đạt khá và có khả năng hoàn thành mục tiêu, có 03 chỉ tiêu còn nhiều khó khăn (tốc độ tăng trưởng GRDP; cơ cấu kinh tế và thu ngân sách).

Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh nghe trình bày các báo cáo, cụ thể: báo cáo tóm tắt thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2023; báo cáo sơ kết công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thời gian đến; báo cáo tóm tắt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Cũng trong phiên khai mạc, các đại biểu tiến hành cho thôi nhiệm vụ đại biểu theo quy định pháp luật và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 08,11,12/12/2023 và theo Chương trình kỳ họp sẽ bố trí 01 ngày để đại biểu thảo luận, chất vấn theo hướng mở rộng đối với các vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng./.

Tin liên quan

Đoàn công tác của Chính phủ làm việc trực tuyến với Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận(24/02/2024 5:57 CH)

Lễ ra quân thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố...(21/02/2024 7:18 SA)

Khai mạc Vườn hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024(08/02/2024 10:56 SA)

Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...(02/02/2024 5:14 CH)

Họp mặt nhân sĩ, tri thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các...(01/02/2024 9:28 CH)

Tin mới nhất

Đoàn công tác của Chính phủ làm việc trực tuyến với Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận(24/02/2024 5:57 CH)

Lễ ra quân thi công Dự án Đường nối Tân Sơn - Tà Năng(23/02/2024 3:56 CH)

Bãi bỏ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận(22/02/2024 2:04 CH)

Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và xử lý vi phạm trong...(21/02/2024 1:52 CH)

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch ưu tiên hỗ trợ sản phẩm nông lâm thuỷ sản nhằm thúc...(21/02/2024 1:48 CH)

    2 người đang online
    °