Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Đăng ngày 13 - 11 - 2023
Lượt xem: 113
100%

 


doc02867820231115111440.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển khai Cuộc thi sưu tập Tem Bưu chính năm 2024 với chủ đề "70 năm Chiến thắng lịch sử Điện...(14/01/2024 7:38 SA)

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(14/11/2023 8:54 SA)

Tuyên truyền Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy do Bộ công an phát động(25/07/2023 1:42 CH)

Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy do Bộ an phát động(14/07/2023 8:17 SA)

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX(07/07/2023 10:41 SA)

    18 người đang online
    °