Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng ngày 02 - 02 - 2024
Lượt xem: 3.718
100%

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Xem văn bản tại đây: (đính kèm Quyết định Phụ lục kèm theo)


1319_QD-TTg_10112023_2-signed.pdf | 1319_QD-TTg_10112023_3-signed.pdf

Tin liên quan

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của tỉnh Ninh Thuận(10/01/2024 9:34 SA)

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND Tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Quy chế quản...(10/01/2024 2:54 CH)

Giấy phép môi trường số 49/GPMT-UBND ngày 18/9/2023(21/09/2023 9:44 SA)

Quyết định 33/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2203 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một...(21/06/2023 11:12 SA)

Quyết định 32/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế xây...(21/06/2023 11:16 SA)

Tin mới nhất

Lễ ra quân thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố...(21/02/2024 7:18 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên thăm, động viên các đơn vị, doanh nghiệp tập trung vào...(19/02/2024 11:26 SA)

Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư(19/02/2024 9:02 SA)

Bãi bỏ một phần Phụ lục I kèm theo Quyết định số 74/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Ủy...(19/02/2024 8:42 SA)

Bãi bỏ một phần Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân(15/02/2024 3:57 CH)

    20 người đang online
    °