Ban hành Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 31 - 12 - 2022
Lượt xem: 1.598
100%

 


VAN BAN.rar

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000)...(22/06/2023 7:22 SA)

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận(19/06/2023 9:43 SA)

Cấp GPMT cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc được thực hiện các hoạt động bảo...(30/10/2022 8:21 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò đất sét tại xã Phước Chính, huyện Bác Ái(22/08/2022 4:01 CH)

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 thửa đất trên...(18/04/2022 3:53 CH)

    23 người đang online
    °