Trực tuyến Hội nghị triển khai nghị quyết Tỉnh ủy và nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Đăng ngày 16 - 01 - 2023
Lượt xem: 952
100%

Ngày 13/01, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2023. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thành viên UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

 

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thành các giải pháp, chương trình, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Trên cơ sở Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (với 19 nhóm nhiệm vụ, giải pháp); Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh (với 18 chỉ tiêu chủ yếu, 10 nhóm nhiệm vụ và 08 nhóm giải pháp chủ yếu), Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, với: 43 chỉ tiêu cụ thể giao cho các ngành, lĩnh vực; 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu với 30 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và 187 nhiệm vụ thường xuyên chủ yếu Ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra cho các ngành, lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề tăng tốc thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cùng với cả nước, Tỉnh ta triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi, khó khăn, thách thức mới, nhất là khó khăn về tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu; biến động của giá nguyên nhiên vật liệu trên thế giới; ngành năng lượng tái tạo còn phụ thuộc vào lộ trình ban hành cơ chế, chính sách giá điện, quy hoạch điện; chính sách thắt chặt nguồn cung cho vay đầu tư bất động sản sẽ tác động đến tiến độ triển khai các dự án khu đô thị, du lịch, kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp... sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh.

Với phương châm hành động Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả"; để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền các cấp cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những giải pháp mạnh mẽ, đột phá phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị từng đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện để đạt được thành tựu tiến bộ hơn năm 2022. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích, dẫn chứng và đưa ra một số lưu ý cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả trong năm 2023.

Thay mặt UBND tỉnh đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Bí thư Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022, là năm khó khăn, Tỉnh đã quyết tâm nỗ lực thực hiện và tăng trưởng GRDP đạt 7,42%, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của 2023 là khá nặng nề, tăng trưởng đạt 10-11% và hướng đến cả nhiệm kỳ đạt 10-11%. Vì vậy, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương quán triệt phương châm hành động của Chính phủ và nhất là phương châm hành động của Tỉnh ủy; đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch cụ thể hóa của UBND tỉnh, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa thành các kế hoạch cụ thể của từng ngành, lĩnh vực để triển khai đạt hiệu quả cao nhất với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao nhất; trong đó triển khai thực hiện thắng lợi 18 chỉ tiêu được giao của năm 2023, nhất là chỉ tiêu GRDP đạt 10-11%. Tiếp tục cơ cấu lại các ngành sản xuất và dịch vụ gắn với đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tập trung các ngành động lực và còn dư địa tăng trưởng. Thực hiện có hiệu quả và thực hiện với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường sự tương tác của cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, chủ động trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời ở từng cấp từng ngành và giải quyết linh hoạt, hiệu quả và nhanh nhất những vấn đề đặt ra từ doanh nghiệp. Người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương phải thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tinh thần phối hợp trong công tác giữa các cấp, các ngành. Hành động quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo nguyên tắc “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư một số hạ tầng số cấp thiết để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện chuyển đổi số năm 2023. Người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2023. Quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa xã hội, về an sinh xã hội, về giải quyết việc làm; công tác phòng, chống dịch; nâng cao chất lượng giáo dục; quốc phòng, an ninh đảm bảo an ninh trật tự. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.

Tin liên quan

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh(16/05/2023 10:32 SA)

Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội...(10/05/2023 4:47 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường đầu tư năm 2023(21/04/2023 5:16 CH)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế -...(17/04/2023 2:05 CH)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị kết nối giao thương trong khuôn khổ Chương trình...(17/04/2023 2:02 CH)

Tin mới nhất

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh(16/05/2023 10:32 SA)

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp quý I/2023(14/05/2023 10:30 SA)

Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội...(10/05/2023 4:47 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường đầu tư năm 2023(21/04/2023 5:16 CH)

Phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản(19/04/2023 9:06 SA)

    11 người đang online
    °