Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 24 - 08 - 2022
Lượt xem: 1.272
100%

 


50.pdf | T13078-1661219871483-10158534.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Cụm công nghiệp Hiếu...(03/10/2023 9:05 SA)

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.(19/04/2023 1:35 CH)

Thông báo tạm dừng đấu giá cho thuê 49 Quyền sử dụng đất công ích của UBND Xã Lợi Hải, huyện...(25/08/2022 2:03 CH)

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bác Ái(23/08/2022 2:22 CH)

Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bác Ái(16/08/2022 9:59 SA)

    49 người đang online
    °