LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2022)

Đăng ngày 24 - 08 - 2022
Lượt xem: 383
100%

 


LCT_34_2022_dc.pdf

Tin liên quan

Lịch công tác tuần thứ 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)(13/05/2022 3:15 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17/2022 (điều chỉnh)(Từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022)(25/04/2022 4:40 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15/2022 (Từ ngày 11/4 đến ngày 17/4/2022)(09/04/2022 4:52 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 05-06/2022 (Từ ngày 31/01 đến ngày 11/02/2022)(28/01/2022 2:28 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04/2022 (Từ ngày 24/01 đến ngày 28/01/2022)(21/01/2022 2:34 CH)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40/2022 (điều chỉnh lần 2)(04/10/2022 7:37 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 26/9 đến ngày 01/10/2022)(29/09/2022 9:49 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)(20/09/2022 4:47 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022)(14/09/2022 6:52 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 05/9 đến ngày 09/9/2022)(07/09/2022 11:03 SA)

    15 người đang online
    °