Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Đăng ngày 07 - 07 - 2022
Lượt xem: 355
100%

 


DT1981-1657103367228-74221280.rar | DT1981-1657103367242-67436321.rar | DT1981-1657103367222-56661571_signed_nguyenluom_07-07-2022-07-41-13(07.07.2022_09h25p45)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(14/11/2023 8:54 SA)

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam(13/11/2023 8:58 SA)

Tuyên truyền Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy do Bộ công an phát động(25/07/2023 1:42 CH)

Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy do Bộ an phát động(14/07/2023 8:17 SA)

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX(07/07/2023 10:41 SA)

    2 người đang online
    °