Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Cty Khai thac công trình thủy lợi

Đăng ngày 15 - 07 - 2022
Lượt xem: 292
100%

 


375.pdf | 375.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế (tính đến ngày 31/10/2023)(20/11/2023 10:45 SA)

Danh sách các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế tính đến ngày 30/9/2023(17/10/2023 1:55 CH)

Công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế (10/08/2023 3:06 CH)

Công khai Danh sách doanh nghiệp nợ thuế tính đến ngày 31/5/2023(20/06/2023 8:44 SA)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2022(01/06/2023 2:48 CH)

    14 người đang online
    °