Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Đăng ngày 30 - 06 - 2022
Lượt xem: 463
100%

 


QD 372.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Mũi Dinh,...(22/07/2022 8:34 SA)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Sơn(14/07/2022 3:55 CH)

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam(08/07/2022 3:05 CH)

Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Sơn(08/07/2022 3:26 CH)

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Hải(08/07/2022 3:23 CH)

    35 người đang online
    °