Phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
Lượt xem: 210
100%

Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có các đồng chí: Phan Tấn Cảnh-UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Huyền-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Bích Hà-Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các thành viên UBND tỉnh và các Ban, ngành, đơn vị có liên quan và đại biểu tại các điểm cầu của UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành theo tinh thần Nghị quyết 01 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và cuộc sống người dân; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm ổn định và có bước phục hồi; sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi và tăng trưởng khá; tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được kiểm soát tốt; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả góp phần nhân thêm niềm vui, phấn khởi và tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm, giao quân an toàn, đạt chỉ tiêu và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng năm 2022 ước đạt 11.152 tỷ đồng, tăng 3,09% cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.030 tỷ đồng, bằng 58,2 % KH năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 10.299 tỷ đồng, giảm 35,3% cùng kỳ  giải quyết việc làm mới cho 10.707 lao động, bằng 66,9% KH năm; Đào tạo nghề cho 4.682 người, bằng 52% KH năm, tăng 75,1% cùng kỳ.

Tại phiên họp, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo phân tích tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2022, dự kiến 6 tháng cuối năm và cả năm 2022; qua phân tích tăng trưởng và nhận định tình hình chung 6 tháng đầu năm 2022 thấp nhiều so với 6 tháng năm 2021 là do 02 khu vực chính làm giảm tăng trưởng 12,31% GRDP, trong đó: Công nghiệp và xây dựng giảm 11,2% GRDP; thuế sản phẩm giảm 1,11% GRDP. Nguyên nhân là do sự giảm sút ngành năng lượng ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp, xây dựng, thuế sản phẩm làm giảm hơn 10,6% tăng trưởng GRDP so với 6 tháng đầu năm 2021, trong đó lĩnh vực năng lượng trong công nghiệp giảm 8,63% GRDP, lĩnh vực năng lượng trong xây dựng giảm 0,86% GRDP, lĩnh vực năng lượng trong thuế sản phẩm giảm 1,11% GRDP.

Toàn cảnh phiên họp

 

Bên cạnh đó, đại biểu tham dự phiên họp cũng được nghe báo cáo kết quả triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; theo đó: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai, chỉ đạo quyết liệt các Sở, ngành và địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ nhất là các chính sác đã có hướng dẫn từ Chính phủ và Bộ ngành Trung ương. Đến nay, đa số các chính sách đã được triển khai đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân và người lao động, có 09/15 chính sách hỗ trợ đã được thực hiện, với 2.532 doanh nghiệp, hộ kinh doanh/724,1 tỷ đồng và 1.366 cá nhân, hộ gia đình/28,5 tỷ đồng, góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, người dân để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực lớn của các ngành, địa phương đã tập trung triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm góp phần đạt được kết quả nêu trên trong 6 tháng đầu năm. Để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng cuối năm cũng như cả năm 2022; với phương châm hành động năm 2022 “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”, và với tinh thần “Quyết liệt hơn, tập trung hơn, tăng tốc cao hơn”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: cố gắng quyết tâm phấn đấu đạt được tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm cao nhất để cuối năm đạt được mục tiêu đã đặt ra; khẩn trương rà soát toàn bộ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhiệm vụ thường xuyên đã ban hành kế hoạch ngay từ đầu năm (21 nhiệm vụ trọng tâm, 177 nhiệm vụ thường xuyên) để tập trung hoàn thành đạt 100% các nhiệm vụ; đồng thời rà soát lại toàn bộ các chỉ đạo của Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh tại các thông báo kết luận để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao với quyết tâm và tăng tốc; Tập trung chỉ đạo sản xuất có hiệu quả vụ Hè Thu và vụ Mùa; Đẩy nhanh triển khai các thủ tục để hình thành các vùng nông nghiệp công nghệ cao; Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2022; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý các vi phạm, các dự án chậm tiến độ kéo dài do nhà đầu tư thiếu năng lực, thiếu quyết tâm đầu tư; Tăng cường năng lực y tế và đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là mũi tiêm nhắc, bổ sung; Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp PTTH quốc gia năm 2022 bảo đảm an toàn và nghiêm túc; Phấn đấu đến cuối năm 2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao, nhất là các Chương trình mục tiêu Quốc gia; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, người dân để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh./.

Tin liên quan

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự...(12/08/2022 9:37 SA)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Long Biên tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri(12/08/2022 8:45 SA)

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 07 tháng đầu...(10/08/2022 8:42 SA)

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021(28/07/2022 7:46 SA)

Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)(27/07/2022 2:23 CH)

Tin mới nhất

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự...(12/08/2022 9:37 SA)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Long Biên tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri(12/08/2022 8:45 SA)

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông...(11/08/2022 6:15 CH)

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông...(11/08/2022 6:13 CH)

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 07 tháng đầu...(10/08/2022 8:42 SA)

    9 người đang online
    °