Kết quả Chỉ số SIPAS 2021 của tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 30 - 05 - 2022
Lượt xem: 682
100%

 

Ngày 25/5/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (Chỉ số SIPAS 2021).

Theo đó, Chỉ số SIPAS 2021 được xác định trên cơ sở điều tra xã hội học với tổng số 30.000 phiếu phát ra tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đã thu về 28.439 phiếu, trong đó có 28.372 phiếu hợp lệ.

Kết quả Chỉ số SIPAS 2021 trung bình cả nước là 87,16%, tỉnh cao nhất là 94,07%, tỉnh thấp nhất là 85,54%.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, kết quả Chỉ số SIPAS 2021 đạt 88,64%, xếp vị thứ 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 3,47% và tăng 16 bậc so với năm 2020). Trong 5 Chỉ số thành phần thuộc Chỉ số SIPAS 2021 của tỉnh Ninh Thuận thì có 04 Chỉ số thành phần có tỷ lệ hài lòng tăng và 01 Chỉ số thành phần có tỷ lệ hài lòng giảm so với năm 2020.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(20/09/2022 10:22 SA)

Những giải pháp cải cách hành chính mang tính mới, đột phá trong 6 tháng đầu năm 2022(05/09/2022 1:42 CH)

Kết quả Chỉ số PAR INDEX 2021 của tỉnh Ninh Thuận(26/05/2022 2:15 CH)

Thuận Bắc: Nhiều chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính (11/02/2022 10:44 SA)

Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025(07/01/2022 2:21 CH)

    4 người đang online
    °