Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Đăng ngày 14 - 05 - 2022
Lượt xem: 834
100%

Ngày 13/5/2022, tại Trụ sở Cục Thống kê tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực, chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của tỉnh và các huyện, thành phố.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính được tổ chức thực hiện với chu kỳ 5 năm/1 lần, đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau gồm: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội. Kết quả điều tra sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp tính toán được số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương, trong đó có tỉnh Ninh Thuận. Điều đó có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước; nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương để từ đó định vị được từng ngành, từng địa phương đang ở đâu trong quá trình phát triển; xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác; nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua; và quan trọng nhất là đưa ra được những quyết sách, chỉ đạo, điều hành phù hợp để phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững.

Theo báo cáo Kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2021 cho thấy các số liệu cơ bản về số lượng cơ sở, lao động và cơ cấu đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả này cơ bản đã phản ánh đúng thực trạng cũng như xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của cả tỉnh cũng như của từng huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong thời gian (2017-2021), cụ thể: Tính đến năm 2021, toàn tỉnh có có 43.132 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo, tăng 10,7% so năm 2017, trong đó: (1) Doanh nghiệp là khu vực dẫn đầu về mức tăng số lượng, với 2.179 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng 58%, tương ứng tăng 800 doanh nghiệp so với năm 2017; (2) Cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản với 39.575 cơ sở tăng 10,2%, tương ứng tăng 3.689 cơ sở so năm 2017; thấp hơn mức tăng của khu vực doanh nghiệp. Điều này cho thấy mức độ chuyên môn hóa của nền kinh tế ngày càng cao, các cơ sở cá thể có quy mô lớn, hoạt động có hiệu quả ngày càng mở rộng kinh doanh và phát triển lên doanh nghiệp; (3) Số lượng cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp giảm đáng kể; trong đó đơn vị hành chính giảm 26,3% và đơn vị sự nghiệp giảm 23,5% so với năm 2017. Đây là kết quả của việc thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh qua 2 lần Tổng điều tra; (4) Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ổn định và phát triển thể hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta tôn trọng, tạo điều kiện phát triển cho hoạt động của mọi tôn giáo, tín ngưỡng chính thống của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao trong công tác chỉ đạo quyết liệt, kêu gọi sự quyết tâm, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, đã tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra một cách nghiêm túc, đúng thực chất, đúng tiêu chí và đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, mặc dù chịu không ít khó khăn, thách thức do đợt bùng phát đại dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh: Kết quả sơ bộ cũng cho thấy sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn từng huyện, thành phố của tỉnh. Từ những tốc độ phát triển về số lượng này chắc chắn sẽ tác động lớn đến tốc độ phát triển về doanh thu, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn; nhất là kết quả đánh giá các chỉ tiêu kinh tế thực hiện Nghị quyết tỉnh đảng bộ năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời, Phó Trưởng ban thường trực đề nghị các đồng chí ngành Thống kê với những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc Tổng điều tra lần này, vận dụng ngay vào triển khai thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên định kỳ hàng năm của ngành Thống kê, từng bước nâng cao chất lượng số liệu, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở địa phương; Tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát, xử lý, tổng hợp các chỉ tiêu chi tiết, chuyên sâu của cuộc Tổng điều tra, để đánh giá, phân tích toàn diện, đúng thực chất bức tranh kinh tế-xã hội trên địa bàn từng huyện, thành phố cũng như của cả tỉnh; Khẩn trương biên soạn ấn phẩm kết quả cuộc Tổng điều tra và kịp thời công bố kết quả chính thức đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin khác trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương có liên quan để hoàn thành tốt các công việc còn lại của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, cũng như nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm 2022.

Cũng tại Hội nghị này, đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh cho các Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021./.

 

 

Tin liên quan

Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội...(05/06/2023 6:32 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh(31/05/2023 11:10 SA)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh(16/05/2023 10:32 SA)

Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội...(10/05/2023 4:47 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường đầu tư năm 2023(21/04/2023 5:16 CH)

Tin mới nhất

Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội...(05/06/2023 6:32 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh(31/05/2023 11:10 SA)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh(16/05/2023 10:32 SA)

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp quý I/2023(14/05/2023 10:30 SA)

Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội...(10/05/2023 4:47 CH)

    4 người đang online
    °