LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)

Đăng ngày 19 - 04 - 2022
Lượt xem: 754
100%

 


LCT_16_2022_dc.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 23/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 05/6 đến ngày...(07/06/2023 4:49 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 22/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 29/5 đến ngày...(31/05/2023 4:34 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 21/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 22/5 đến ngày...(22/05/2023 8:40 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 20/2023 (điều chỉnh lần 3) (Từ ngày 15/5 đến ngày...(18/05/2023 12:26 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 19/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 08/5 đến ngày...(10/05/2023 7:21 CH)

    25 người đang online
    °