Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 56 thuộc sông Ông, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 03 - 03 - 2022
Lượt xem: 140
100%

 


TB Ket qua lua chon don vi cap phep 915.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 thửa đất trên...(18/04/2022 3:53 CH)

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 thửa đất trên địa bàn huyện Ninh Sơn(17/03/2022 4:25 CH)

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 thửa đất trên địa bàn huyện Ninh Sơn(17/03/2022 4:15 CH)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 thửa đất trên địa...(16/03/2022 4:44 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò đá xây dựng núi Ông Ngài(11/03/2022 4:35 CH)

    9 người đang online
    °