Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” làm việc với Sở Tài chính

Đăng ngày 28 - 10 - 2022
Lượt xem: 1.369
100%

 

Chiều ngày 25/10, đồng chí Trần Minh Lực – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về “thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Tại buổi làm việc ông Hồ Trọng Luật, Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021:

Qua 05 năm (2016-2021) thực hiện chính sách phòng, chống tham nhũng, Sở Tài chính đã chủ động ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng; tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về PCTN nói riêng được quan tâm triển khai thực hiện thông qua 55 đợt tuyên truyền với 2.126 lượt người tham dự sinh hoạt pháp luật vào ngày thứ 2 đầu tháng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 33/2010/CT-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện “ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đồng thời, cũng tiến hành lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị của Sở đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong Sở. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Sở như công khai tài chính- ngân sách, công khai đầu tư mua sắm công và công khai công tác cán bộ tại trụ sở cơ quan, hội nghị cán bộ, công chức; thông báo trên trang thông tin của sở (website của sở, trang thông tin nội bộ) theo đúng quy định; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định.

Đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở Tài chính đã tăng cường các biện pháp kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; thực hiện nghiêm túc các quy định trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, công tác quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý, sử dụng tài sản công, công tác quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách và công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp; tiếp tục chỉ đạo đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc nội quy cơ quan và quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện rà soát, bổ sung, hướng dẫn các quy định tài chính mới.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Sở Tài chính đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Sở Tài chính cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, công khai minh bạch về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao trách nhiệm trong chuyển đổi vị trí của cán bộ, công chức đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong PCTN; THTK, CLP; rà soát các quy định pháp luật để hạn chế tiêu cực trong thực hiện chính sách, pháp luật; tăng cường công tác PCTN; THTK, CLP ở các lĩnh vực nhằm đưa chính sách, pháp luật đi vào thực chất, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                           

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết công tác quản lý tần số vô tuyến điện năm 2023(01/12/2023 10:03 SA)

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại và kiến thức về nâng cao năng lực thông tin báo...(03/04/2023 10:22 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ...(13/02/2023 9:39 SA)

Chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông...(02/02/2023 9:36 SA)

Chỉ thị về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025 (31/01/2023 3:59 CH)

    18 người đang online
    °