Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh họp định kỳ quý III năm 2022

Đăng ngày 28 - 10 - 2022
Lượt xem: 756
100%

Ngày 26/10/2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ quý III/2022 để đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Trong 9 tháng đầu năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động và tích cực tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh đề ra. Đã giải ngân hơn 756 tỷ đồng, cho hơn 21.540 lượt hộ vay vốn. Nổi bật là đã tập trung chỉ đạo triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ với doanh số cho vay là 124 tỷ đồng cho 2.862 hộ vay, đã góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 2.794 tỷ đồng, tăng 269 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng là 10,6%, trong đó tăng trưởng các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 120 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng hơn 35 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 175% kế hoạch giao; nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để bổ sung nguồn vốn cho vay tăng 15,7 tỷ đồng, đạt 104,7% chỉ tiêu được Tổng Giám đốc giao (Ngân sách tỉnh 11 tỷ; ngân sách các huyện, TP là 4,7 tỷ). Các Hội Đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội... góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.  

Toàn cảnh phiên họp

 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống NHCSXH, nỗ lực của các sở, ngành, hội, đoàn thể và địa phương trong triển khai tín dụng chính sách xã hội; góp phần thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Thời gian đến, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị, các địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi trên địa bàn; bám sát các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt thông báo kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả; theo dõi chỉ tiêu huy động vốn đảm bảo đến cuối năm hoàn thành tốt kế hoạch giao; rà soát các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã được giao, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là các chỉ tiêu cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, rà soát tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng các chương trình tín dụng được giao; phối hợp rà soát đảm bảo các đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn từ NHCSXH. Tiếp tục chỉ đạo rà soát và triển khi cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ đảm bảo theo đúng quy định. Tập trung đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, thu hồi, giảm nợ quá hạn, nợ khoanh; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn./.

Tin liên quan

Đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản tại...(14/09/2023 10:52 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công...(13/09/2023 8:37 SA)

Ninh Thuận phấn đấu tăng trưởng GRDP 10,02% năm 2023(31/08/2023 3:17 CH)

Về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng(10/08/2023 7:24 SA)

Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội...(04/08/2023 4:12 CH)

Tin mới nhất

Tăng trưởng GRDP Quý III Ninh Thuận xếp thứ 09 cả nước và thứ 03/14 các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và...(03/10/2023 3:16 CH)

Đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản tại...(14/09/2023 10:52 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công...(13/09/2023 8:37 SA)

Tín hiệu vui từ vụ hè - thu năm 2023(06/09/2023 9:23 SA)

Ninh Thuận phấn đấu tăng trưởng GRDP 10,02% năm 2023(31/08/2023 3:17 CH)

    8 người đang online
    °