Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
Lượt xem: 1.265
100%

 

Ngày 06/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Đề án).

Theo đó, mục tiêu của Đề án là thông tin, truyền thông nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích, mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, lịch sử, văn hóa, con người Ninh Thuận đến với Nhân dân, bạn bè trong nước, quốc tế; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, các chương trình trọng tâm, các nhóm ngành trụ cột, khâu đột phá của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thông tin tuyên truyền; kịp thời giải quyết các khủng hoảng về thông tin, truyền thông; thông qua công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá nhằm góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu, vị thế của tỉnh Ninh Thuận đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Truyền thông, quảng bá tiềm năng thế mạnh tỉnh Ninh Thuận

 là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án

 

Đề án đề ra các nhiệm vụ và nội dung chủ yếu như sau:

- Quản lý nhà nước về phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí.

- Xây dựng và truyền thông, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh tỉnh Ninh Thuận.

- Thực hiện thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí trong tỉnh.

- Thực hiện hợp tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí trung ương.

- Thực hiện truyền thông trên mạng xã hội.

- Thực hiện kiểm soát và kịp thời định hướng dư luận.

- Thực hiện  chế, chính sách, đảm bảo nguồn lực thực hiện công tác thông tin - truyền thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án này./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phương án phân cấp thủ tục hành chính vượt chỉ...(04/10/2022 9:15 SA)

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(20/09/2022 10:22 SA)

Những giải pháp cải cách hành chính mang tính mới, đột phá trong 6 tháng đầu năm 2022(05/09/2022 1:42 CH)

Kết quả Chỉ số SIPAS 2021 của tỉnh Ninh Thuận(30/05/2022 4:20 CH)

Kết quả Chỉ số PAR INDEX 2021 của tỉnh Ninh Thuận(26/05/2022 2:15 CH)

    37 người đang online
    °