Kế hoạch xác định Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
Lượt xem: 1.291
100%

 

Ngày 04/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND Triển khai xây dựng và xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2021 (Chỉ số DDCI 2021).

Theo đó, việc xây dựng và xác định Chỉ số DDCI 2021 nhằm mục đích:

- Xác định kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025.

- Đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận năm 2021 của các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố; đồng thời gắn với trách nhiệm triển khai Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Thuận (PCI) trong năm 2021.

- Thông qua việc khảo sát, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, triển vọng, xu hướng phát triển của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt được những nhận xét, đánh giá cũng như tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để có những biện pháp cải tiến, khắc phục nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời kịp thời khắc phục vụ kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Kết quả Chỉ số DDCI 2020 của khối các đơn vị cấp tỉnh

 

Kết quả Chỉ số DDCI 2020 của khối các huyện, thành phố

 

 


KH DDCI 2021.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc...(01/06/2023 3:50 CH)

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung...(01/06/2023 9:59 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc...(26/05/2023 8:06 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc...(18/05/2023 9:02 SA)

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, trong lĩnh vực đường bộ...(16/05/2023 2:22 CH)

    3 người đang online
    °