Tổng kết hoạt động Ban Đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh năm 2021

Đăng ngày 26 - 01 - 2022
Lượt xem: 374
100%

Ngày 25/01/2022, Ban Đại diện-Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách và Xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Năm 2021, bám sát sự chỉ đạo cấp trên, Ban giám đốc và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp đã xây dựng kế hoạch, giải pháp để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm đã giải ngân hơn 754 tỷ đồng, cho hơn 20.821 lượt hộ vay vốn, đạt 99,2% kế hoạch tăng trưởng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 2.526 tỷ đồng, tăng 193 tỷ (+8,3%) so với đầu năm, với hơn 74.500 khách hàng còn dư nợ; nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng 34 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 110% kế hoạch; vốn nhận ủy thác địa phương tăng 13,6 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 170% chỉ tiêu được Tổng Giám đốc giao; chất lượng các tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng lên. Các chương trình tín dụng chính sách được triển khai đồng bộ, tích cực, nhất là các chương trình cho vay để tháo gỡ khó khăn do đại dịch Covid-19 đã góp phần tạo việc làm mới và duy trì việc làm cho nhiều người lao động; góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về xã hội, môi trường của tỉnh. Tuy nhiên, một số hoạt động còn hạn chế: chất lượng tín dụng chưa ổn định, bền vững; dư nợ khoanh còn chiếm tỷ lệ cao, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV còn thấp; nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm chưa đáp ứng được nhu cầu của người vay....

NHCSXH tỉnh đặt ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện trong năm 2022: thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát; mục tiêu hoàn thành trên 99% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao; phấn đấu đưa tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn bình quân toàn tỉnh đạt trên 90%, tỷ lệ nợ quá hạn toàn tỉnh thấp hơn năm 2021 và thấp hơn bình quân toàn quốc. Tiếp tục phấn đấu, duy trì huyện Thuận Bắc không có nợ quá hạn và phấn đấu huyện Bác Ái nợ quá hạn bằng không, tăng số xã, số Hội đoàn thể cơ sở và Tổ TK&VV không có nợ quá hạn; phấn đấu 100% các xã, phường, thị trấn xếp loại chất lượng tín dụng đạt từ khá trở lên, trong đó có 85% số xã, phường, thị trấn xếp loại tốt; 100% đơn vị cấp huyện xếp loại chất lượng hoạt động đạt loại tốt; 100% đơn vị cấp huyện xếp loại tốt hoạt động giao dịch xã và 100% các phiên giao dịch xã được thực hiện đảo bảo đúng quy trình, an toàn tài sản. Phấn đấu thu lãi cả năm đạt trên 99% số lãi phải thu; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm của BĐD-HĐQT các cấp; không để sai sót xảy ra khi triển khai thực hiện chính sách

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong năm 2021 của Ban đại diện các cấp; đặc biệt là NHCSXH tỉnh; đồng thời đề nghị, trong năm 2022 NHCSXH tỉnh, Ban đại diện các cấp cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam và tranh thủ các chương trình, nguồn vốn vay để góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh; quản lý, điều hành nguồn vốn hiệu quả, tránh tình trạng trì trệ, ứ đọng vốn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các địa bàn cơ sở đảm bảo việc cho vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả, chú trọng công tác tuyên truyền đến nhân dân biết, thụ hưởng nguồn vốn vay, để người dân biết về vai trò, trách nhiệm của người được vay vốn; quan tâm hơn nữa đến các chương trình tín dụng ưu đãi cho người nghèo, cận nghèo, học sinh – sinh viên, nông thôn mới, vùng hạn hán, thiên tai, xuất khẩu lao động, ảnh hưởng do dịch Covid-19… ; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, giải ngân hết các nguồn vốn, chương trình; đảm bảo phòng chống dịch trong hoạt động tín dụng, chú trọng công tác khen thưởng hàng năm…/.

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp góp ý dự thảo Quyết định về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện tổ chức xây dựng, thẩm...(08/06/2023 7:49 SA)

Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(07/06/2023 2:23 CH)

Công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan kỳ thi TN.THPT 2023(06/06/2023 3:02 CH)

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 tại Ninh Thuận(06/06/2023 7:55 SA)

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp nghề áp dụng trong lĩnh...(02/06/2023 2:01 CH)

    33 người đang online
    °