Thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 23 - 11 - 2021
Lượt xem: 33
100%

 

Ngày 20/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc thành lập 02 cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện cách ly y tế tập trung cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh gồm Trạm khách T68, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận (năng lực cách ly 50 chỗ) và Cơ quan quân sự huyện Ninh Hải (năng lực cách ly 25 chỗ).

Các cơ sở cách ly y tế tập trung chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Điều hành các Khu cách ly y tế tập trung tỉnh; có nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly y tế tập trung cán bộ, chiến sỹ tiếp xúc người nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Y tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Điều hành các Khu cách ly y tế tập trung tỉnh thành lập Khung điều hành quản lý khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tại Trạm khách T68 và Cơ quan quân sự huyện Ninh Hải; bố trí nhân lực, bảo đảm trang thiết bị nhu yếu phẩm, vật tư, hóa chất, phương tiện để thiết lập cơ sở cách ly tập trung, ban hành quyết định cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các lực lượng tuyến đầu chống, dịch Covid(30/12/2022 4:16 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện...(07/01/2022 4:21 CH)

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện...(26/12/2021 6:56 SA)

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh(15/12/2021 3:55 CH)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh họp về công tác phòng, chống dịch trong điều kiện...(01/12/2021 3:54 CH)

    6 người đang online
    °