Triển khai các nội dung phục vụ khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI 2021 của tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 14 - 12 - 2021
Lượt xem: 1.651
100%

Nhằm đảm bảo việc triển khai các nội dung phục vụ khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI 2021 được đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 102/MTTW-TTBDCB ngày 07/12/2021.

 

Ngày 13/12/2021, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp để thảo luận, thống nhất nội dung, cách thức triển khai các nội dung phục vụ khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI 2021 của tỉnh Ninh Thuận. Tham dự cuộc họp có Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Sơn, huyện Thuận Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn, thị trấn Tân Sơn, xã Phước Diêm, xã Phước Nam, phường Thanh Sơn, phường Tấn Tài (các địa phương được chọn khảo sát Chỉ số PAPI năm 2021).

Tại cuộc họp, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Phòng Tổ chức bộ máy thuộc Sở Nội vụ đã trao đổi, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện thống nhất một số nội dung trong quá trình triển khai khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI 2021 của tỉnh Ninh Thuận.

Ngoài ra, Lãnh đạo Sở Y tế đã trao đổi, hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất, đồng bộ một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI 2021 của tỉnh Ninh Thuận.


Đồng chí Trần Hải, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu các địa phương được chọn khảo sát Chỉ số PAPI năm 2021 cần thực hiện thống nhất, đồng bộ một số nội dung sau:

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (được phân công phụ trách xã, phường, thị trấn cụ thể trong quá trình khảo sát Chỉ số PAPI để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn địa phương theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên tại Khoản 11 Thông báo số 296/TB-VPUB ngày 10/9/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trong công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng quá trình triển khai thực hiện.

- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc địa phương trong việc thông tin, tuyên truyền đến những hộ dân và người dân được lựa chọn để khảo sát Chỉ số PAPI năm 2021 về quan điểm, chủ trương, quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Chỉ đạo Phòng Nội vụ cùng tham gia làm việc tại cấp xã khi Đoàn Khảo sát PAPI tiến hành khảo sát tại địa phương để nắm bắt tình hình, phối hợp cùng Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc các xã, phường, thị trấn (được phân công phụ trách thông tin, tuyên truyền đến những hộ dân và người dân được lựa chọn để khảo sát Chỉ số PAPI năm 2021 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Điểm d Khoản 1 Công văn số 6514/UBND-VXNV ngày 29/11/2021) tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chỉ số PAPI của tỉnh đến từng người dân được chọn khảo sát.

- Tổ chức làm việc, trao đổi nhanh với Đoàn Khảo sát PAPI để trao đổi tình hình và yêu cầu phối hợp thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai thực hiện trước khi Đoàn Khảo sát PAPI tiến hành khảo sát người dân.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Khảo sát PAPI hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết công tác quản lý tần số vô tuyến điện năm 2023(01/12/2023 10:03 SA)

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại và kiến thức về nâng cao năng lực thông tin báo...(03/04/2023 10:22 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ...(13/02/2023 9:39 SA)

Chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông...(02/02/2023 9:36 SA)

Chỉ thị về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025 (31/01/2023 3:59 CH)

    57 người đang online
    °