Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Giải Golf Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng năm 2023 (lần 2)

Ngày 15/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Giải Golf Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng năm 2023 (lần 2). Tham dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Tổ chức Giải theo Quyết định số 231/QĐ-SVHTTDL ngày 14/10/2023 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quang cảnh cuộc họp

 

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác chuẩn bị tổ chức Giải Golf Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng năm 2023 đến thời điểm hiện nay cơ bản đã hoàn tất. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức Giải phát biểu nhiều ý kiến đề xuất về công tác tổ chức, truyền thông, giải thưởng, phân chia fly golf thi đấu …

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tổ chức Giải Golf Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng năm 2023. Với trách nhiệm, quyết tâm tổ chức Giải đảm bảo thiết thực, có quy mô tương xứng, hiệu quả và thành công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương triển khai công tác tuyên truyền trực quan về Giải đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Khẩn trương liên hệ và trao đổi các Golfer đăng ký tham gia Giải để chốt danh sách thi đấu ngày 16/11/2023 làm cơ sở chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thi đấu tại Giải diễn ra thuận lợi, phù hợp, thành công; lưu ý đến việc phân chia fly golf thi đấu đảm bảo trung thực, khách quan, khoa học. Khẩn trương ban hành Điều lệ Giải và kịp thời phổ biến đến các Golfer tham gia Giải đảm bảo kịp thời, phù hợp, đúng quy định; Ban Tổ chức ban hành Quyết định lập Tổ trọng tài tại Giải cho phù hợp. Khẩn trương làm việc với các nhà tài trợ để thống nhất cách thức tài trợ các giải đảm bảo phù hợp. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết (trang trí, MC, hậu cần,…) để tổ chức Giải đảm bảo diễn ra chu đáo, thành công; trong đó, lưu ý việc tổ chức Lễ Khai mạc và Lễ Trao giải diễn ra trang trọng, chu đáo.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Giải trên các phương tiện truyền thông đảm bảo kịp thời, thiết thực, phù hợp, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Các cơ quan, đơn vị là Ban Tổ chức Giải, Hội Golf Ninh Thuận tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận trước, trong quá trình tổ chức Giải đảm bảo diễn ra thành công./.

Nhật Đạc