Cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Năng lượng BIM được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy điện mặt trời BIM tại xã Phước Minh và xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận