Đình Đài Sơn, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm được xếp hạng là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp tỉnh

Ngày 26/10/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1436/QĐ-UBND về việc xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp tỉnh đối với đình Đài Sơn, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.


Đình Đài Sơn, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm được xếp hạng là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp tỉnh

 

Đình Đài Sơn được các cụ cao niên sắc phong là Tự Đức, năm 1880. Đình Đài Sơn là cơ sở tín ngưỡng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân trong khu vực phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Hằng năm, ở đình Đài Sơn xưa diễn ra hai lễ tế chính: Lễ tế Xuân và lễ tế Thu (hai lễ này còn gọi là xuân kỳ thu tế) nhưng hiện nay chỉ còn tồn tại một lễ tế Xuân. Theo đó, Lễ tế Xuân được tổ chức vào tháng 2 âm lịch với ý nghĩa tưởng nhớ và đền đáp công đức của “Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh”, được tổ chức 03 ngày 02 đêm, với các lễ vật chính gồm có: Đậu miến, xôi, chè và hoa quả.

Bên cạnh đó, đình Đài Sơn còn bảo lưu nhiều giá trị về văn hóa như: tư liệu Hán Nôm, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có liên quan đến di tích. Đình xây dựng thành một khối tổng thể với lối kiến trúc gồm: Nghi môn (Cổng Tam quan), Cột cờ, Án phong (bức Bình phong), sân Đình, Chánh điện, nhà Tiền hiền, Miếu thờ ông Hổ, nhà Khách, nhà Kho (nhà Tư thư Tư hóa), nhà Bếp (nhà Trù).

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đình Đài Sơn là một trong những nơi đặt cơ sở hành chánh chính quyền cách mạng lâm thời và cũng là nơi nuôi dấu nhiều đồng chí lãnh đạo cách mạng góp phần trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước.

Việc xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật đình Đài Sơn nhằm xác lập cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng các dân tộc cũng như các tổ chức, cá nhân khi nghiên cứu, tham gia thực hành di sản tại đình Đài Sơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trực tiếp quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị của di tích đã được xếp hạng theo quy định; đồng thời, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng để kinh doanh những dịch vụ không phù hợp. Trong trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích vào mục đích khác phải được phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nhật Đạc