LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 44/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2023)