Thông báo số 780/TB-TTDVĐGTS ngày 08/09/2023 Thông báo đấu giá cho thuê bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông thuộc quyền quản lý UBND phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm