Thông báo đấu giá xe ô tô tải Van 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, Biền kiểm soát 85T-3568, là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận