Thông báo số 170/HDHĐ ngày 18/9/2023 về Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 208 (đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 23 tại khu dân cư Mương Cát, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận