Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội thảo chuyên đề về Mô hình Hợp tác xã kiểu mới

Ngày 31/8/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề về Mô hình Hợp tác xã kiểu mới, hoạt động hiệu quả, gắn với chuỗi giá trị và tham gia cụm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề về Mô hình Hợp tác xã kiểu mới

 

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, toàn tỉnh hiện có 113 HTX với 18.963 thành viên, trong đó các HTX chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 88 HTX, chiếm tỷ lệ gần 78%. Trong những năm qua, kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Ninh Thuận đã có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hình thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú, dần thích ứng với những thay đổi của thị trường; nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của HTX kiểu mới được nâng lên; vai trò của kinh tế tập thể mà nồng cốt là các HTX trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo, các chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới được phát huy tích cực, góp phần xây dựng đời sống văn hoá nông thôn ngày càng phát triển, tinh thần đoàn kết cộng đồng được nâng cao; một số mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả được nhân rộng; liên kết giữa các HTX với nhau và với các tổ chức kinh tế khác bước đầu có sự phát triển… Qua đó, các HTX đã góp phần tích cực trong việc tăng thu nhập và tạo việc làm cho thành viên và người lao động.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội thảo

 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền biểu dương, ghi nhận những Mô hình HTX kiểu mới, những kết quả mà Liên minh HTX tỉnh, các tổ chức kinh tế tập thể và các HTX trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh với phương châm Đổi mới - Hợp tác - Phát triển, để tiếp tục phát triển Mô hình HTX kiểu mới, cần tập trung triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX cho cán bộ, đảng viên, nhân dân để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường; đề xuất, kiến nghị để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị về phát triển HTX nông nghiệp; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong phát triển HTX; triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2023, cũng như tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, phát triển HTX và Đề án tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; tổ chức phát triển đa dạng các loại hình HTX phù hợp tại địa phương, trong đó mỗi địa phương xây dựng một HTX kiểu mới để từng bước hình thành cụm sản xuất HTX nông nghiệp, Liên hiệp HTX công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới, xây dựng sản phẩm OCOP; tổ chức, củng cố lại hoạt động của các HTX, ng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong phát triển HTX, nâng cao hiệu quản trị của các HTX; thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ về làm việc tại các HTX; Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến thương mại cho các HTX tham gia để quảng bá sản phẩm nhằm mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh của các HTX…

Hồng Chung