Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Tỉnh ủy tại Huyện ủy Thuận Bắc

Chiều ngày 28/8/2023, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1571-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo báo cáo của Huyện ủy Thuận Bắc, qua gần 02 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự tập trung nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tình hình KT-XH của huyện được duy trì ổn định. Hầu hết các chỉ tiêu gần đạt và đạt kế hoạch đề ra: tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm trên 5%, thành lập từ 2-3 tổ hợp tác; 100% xã có đường ô tô được rải nhựa hoặc bê tông đến trung tâm xã; 100% trường lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 100% đồng bào DTTS được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 99,7% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt đạt vệ sinh. Nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng khá; sản xuất ngày càng phát triển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, nhân dân từng bước áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; xuất hiện nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đẩy đủ, kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Cấp ủy, chính quyền các cấp. Tỷ lệ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt khá.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc: hiện nay địa phương không còn quỹ đất để khai hoang cấp cho đồng bào; dự án hỗ trợ đào tạo nghề khả năng giải ngân không hết kinh phí do không còn đối tượng để đào tạo; nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện, cũng như việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức, đóng góp của người dân để thực hiện các dự án, tiểu dự án là rất khó khăn; vốn đối ứng thực hiện các chương trình MTQG chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định; công tác phối hợp, triển khai thực hiện của một số chủ đầu tư còn nhiều hạn chế; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa được đề cao; một số vướng mắc trong công tác lập, thẩm định và trình phê duyệt dự án chưa xử lý kịp thời, dẫn đến dự án triển khai thi công chậm, ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

 

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Huyện ủy trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện; công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú từ đó tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ và người dân vùng đồng bào DTTS; đồng chí đề nghị Huyện ủy Thuận Bắc tiếp thu ý kiến góp ý của Thành viên đoàn kiểm tra để hoàn thiện báo cáo đảm bảo chất lượng theo Đề cương hướng dẫn kèm theo Quyết định số 1571-QĐ/TU ngày 31/7/2023 gửi Đoàn kiểm tra để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Thời gian đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc tiếp tục quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết số 19-NQ/TU, các chương trình MTQG đến đời sống, sản xuất và tình hình phát triển của địa phương, đặc biệt là các đối tượng yếu thế; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện nguồn vốn đầu tư công năm 2023; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án gắn với hiệu quả giải ngân nguồn vốn; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn, nguồn vốn đóng góp của nhân dân và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để tập trung triển khai đảm bảo hiệu quả nghị quyết; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết trên địa bàn; tiếp tục rà soát, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục theo dõi, chỉ đạo địa bàn để thúc đẩy việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết cũng như các chương trình MTQG trên địa bàn; đồng thời giao Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Văn Tiến