Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023

Ngày 04/8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì phiên họp. Tại điểm cầu tỉnh tham dự họp có các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có: Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã phường, thị trấn và các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc cấp huyện.

Tình hình kinh tế-xã hội trong tháng 7/2023 tiếp tục ổn định và có bước phát triển, nông nghiệp duy trì ổn định, sản xuất tôm giống tiếp tục phát huy lợi thế và tăng khá; công nghiệp chế biến, chế tạo có bước phục hồi; thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ. Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được tập trung chỉ đạo quyết liệt, công tác hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp được quan tâm, giải ngân vốn đầu tư công được tăng cường triển khai. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ; công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm được chủ động triển khai; vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì phiên họp

 

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị để đạt được kết quả nêu trên.

Trước dự báo tình hình trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 là thách thức rất lớn. Để khắc phục khó khăn, tiếp tục ổn định, phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2023 theo kịch bản kế hoạch đề ra, các nhiệm vụ trọng tâm được nêu cụ thể trong báo cáo; đồng chí yêu cầu các ngành và địa phương cần triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục rà soát, đánh giá, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, nội dung nào vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết; nhất là các nội dung quan trọng cần hoàn thành trong cuối năm 2023 để hoàn thành nhiệm vụ 100%. Tiếp tục quán triệt phương châm hành động, đổi mới mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, tăng tốc, quyết liệt, linh hoạt và có trọng tâm, đột phá vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: (1) Tập trung đẩy nhanh đầu tư công, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; (2) Tập trung đột phá trong các ngành dịch vụ, du lịch; (3) Đẩy mạnh công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo; (4) Duy trì tăng trưởng ngành nông nghiệp, thủy sản; (5) Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Thanh Bình