Tuyên truyền Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy do Bộ công an phát động