Đình Sông Pha, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn được xếp hạng là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh

Ngày 11/7/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp tỉnh đối với đình Sông Pha, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn.

Đình Sông Pha, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn được xếp hạng là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh

 

Đình Sông Pha là cơ sở tín ngưỡng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân trong khu vực xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. Đình Sông Pha vẫn còn giữ nguyên và đi theo đường nét chạm khắc cổ. Hầu hết các mảng trang trí mang đậm nét truyền thống như hình tượng tứ linh “Lưỡng long tranh châu”, Lưỡng long chầu nguyệt”… được chạm khắc trên các đầu mái, con lươn tạo cho ngôi Đình thêm nhiều nét cổ kính, sinh động, hài hòa làm cho cảnh quan ngôi Đình thêm phần thẩm mỹ và tạo được sự cảm hứng cho người xem. Bên cạnh giá trị về kiến trúc và điêu khắc, đình Sông Pha còn gắn liền với tín ngưỡng tâm linh của người dân - hàng năm nơi đây diễn ra các lễ hội như: lễ tế xuân, lễ tế thu và lễ giáp ấn… Tuy đã được trùng tu, sửa chữa, ngôi Đình vẫn bảo lưu, giữ được nhiều yếu tố nguyên gốc, có giá trị về văn hóa và lịch sử.

Việc xếp hạng Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đối với đình Sông Pha nhằm xác lập cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng các dân tộc cũng như các tổ chức, cá nhân khi nghiên cứu, tham gia thực hành di sản tại đình Sông Pha.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn trực tiếp quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị đình Sông Pha theo quy định./.

Nhật Đạc