Triển khai Công điện 397/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để chủ động ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 397/CĐ-TTg về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Bởi vì, theo thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm đến nay, tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm; hiện mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở mức rất thấp; một số hồ chứa lớn lượng nước trữ thiếu hụt từ vài chục đến hàng trăm triệu m3. Năm 2023 được dự báo là một trong những năm nóng kỷ lục. Với tình trạng thiếu hụt nguồn nước tại các hồ chứa lớn, đồng thời khả năng cao ảnh hưởng của hiện tượng El Nino vào nửa cuối năm 2023, nguy cơ xảy ra nắng nóng, hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng trong thời gian tới. Theo Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, không để thiếu nước cho sinh hoạt, thủy điện và ảnh hưởng tới sản xuất, nhất là đối với các lĩnh vực trọng yếu.

Tại tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 2079/UBND-KTTH ngày 24/5/2023 để chỉ đạo các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023; Chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, không để thiếu nước cho sinh hoạt và ảnh hưởng tới sản xuất, nhất là đối với các lĩnh vực trọng yếu trên địa bàn quản lý. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước ngọt, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, điện, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước. Trong đó, nhiệm vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và các cơ quan truyền thông địa phương tiếp tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị và người dân để thay đổi nhận thức, chủ động sử dụng tiết kiệm điện, nước, chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước./.

 

 

Thị Lam