Tăng cường các biện pháp về công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hè năm 2023