Cấp GPMT cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Phúc Thuận Thảo được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Khách sạn Sunsire” tại số 220 đường Yên Ninh, khu phố Khánh Hiệp, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận