Các bộ, ngành khẩn trương đề xuất đầu tư hạ tầng số Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành khẩn trương đề xuất đầu tư hạ tầng số Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG)…

Ngày 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, đã chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Chúng ta xác định, đầu tư cho CCHC là đầu tư cho phát triển. Do đó, cần thấm nhuần quan điểm này và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cá nhân, tập thể có liên quan”.

Thủ tướng yêu cầu chú trọng công tác tuyên truyền để thay đổi tư duy, chuyển từ "làm thay, làm hộ" sang hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, người dân, DN nâng cao kỹ năng số, giúp hình thành thói quen giải quyết TTHC trên môi trường điện tử…

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và phân cấp giải quyết TTHC…; đẩy nhanh việc rà soát, thực thi 19 Nghị quyết chuyên đề về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư, hoàn thành trong tháng 6/2023; khẩn trương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, hoàn thành trong tháng 5/2023.

Cùng với đó, phối hợp với Văn phòng Chính phủ (VPCP) xây dựng Khung Bộ chỉ số điều hành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền cấp tỉnh. 

Các bộ, ngành khẩn trương đề xuất đầu tư hạ tầng số Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Đồng thời hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về kết quả giải quyết TTHC trên CDVCQG, hoàn thành trong tháng 5/2023; đẩy mạnh cải cách TTHC nội bộ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả CCHC, nhất là cải cách TTHC gắn với CĐS, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về hoàn thiện thể chế; bổ sung trang thiết bị và nguồn lực để triển khai Đề án 06; rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã cung cấp trên Cổng DVCQG, hoàn thành trong tháng 9/2023,...

“Phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC, năm 2025 đạt trên 90%, năm 2023 đạt trên 85%; tỉ lệ giải quyết đúng hạn tại các trung tâm phục vụ hành chính công phải đạt trên 90%; cuối năm 2023, tỉ lệ người dân sử dụng DVCTT toàn trình phải đạt 50%”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo các địa phương tham dự phiên họp theo hình thức trực tuyến

Thủ tướng giao VPCP đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp trong giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ; việc thực thi 19 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, DN trong thực hiện TTHC; cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, DN…

Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả,...

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với VPCP, Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ, Đại học Bách Khoa Hà Nội khai thác nền tảng giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc, nâng cao kiến thức hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống.

Bộ TT&TT hoàn thành đánh giá tình hình nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số của các bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo việc mở rộng dung lượng băng thông đường truyền, xóa vùng lõm sóng di động, cung cấp dịch vụ Internet chất lượng cao cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn./.

Theo ictvietnam.vn