Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.