Tập huấn bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại và kiến thức về nâng cao năng lực thông tin báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 449/KH-UBND ngày 11/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023, sáng ngày 28/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi tập huấn kiến thức thông tin đối ngoại; kiến thức về nâng cao năng lực thông tin báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông năm 2023.

Tham dự có trên 65 học viên đến từ các sở, ngành, huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn ven biển; lực lượng vũ trang tỉnh và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình…trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Thị Thu Hồng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Điều phối - Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo chuyên đề "Phổ biến chủ trương, đường lối và định hướng của Đảng về công tác thông tin đối ngoại, triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; các kiến thức, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới"; đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề "Phổ biến kiến thức về nâng cao năng lực thông tin báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông. Bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng tiếp xúc với báo chí, kiến thức pháp luật về báo chí".

Thông qua buổi tập huấn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và những người làm báo nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chất lượng thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến với cộng đồng, doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp huy động được mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác thông tin đối ngoại, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, con người Ninh Thuận và đất nước đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế./.

Đặng Thị Bích Phượng