Hội nghị trực tuyến thực hiện Đề án 06/CP năm 2023

Chiều ngày 23/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06/CP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo báo cáo của lãnh đạo Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh): Qua một năm thực hiện Đề án 06/CP, tỉnh Ninh Thuận đã đạt được một số kết quả tích cực, làm tiền đề cho việc triển khai nhiệm vụ cho các năm tiếp theo. Ngay sau Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, Tỉnh ta đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 như: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 05/12/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5652/KH-UBND ngày 27/12/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU; Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP năm 2023; UBND tỉnh/Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện quy định liên quan sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy,…

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các Sở, ban, ngành, địa phương, sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện Đề án 06/CP tại địa phương thời gian qua. Để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022 và khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương cùng với các cơ quan mặt trận, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức,… và mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Đề án 06/CP; chỉ đạo, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức,… tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Bộ phận một cửa các cấp buộc phải tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo quy định, tuyệt đối không sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tra cứu, khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân khi tiếp nhận, giải quyết TTHC; tăng cường theo dõi, giám sát, bảo đảm hạ tầng, đường truyền kết nối, quản lý, duy trì, vận hành, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giao Công an tỉnh tiếp tục chủ động triển khai, tham mưu chỉ đạo  triển khai thực hiện Đề án 06/CP quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, bảo đảm duy trì dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” để phục vụ các nhiệm vụ của Đề án 06/CP./.

Minh Trung