Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên tham dự trực tuyến Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế năm 2023

Tối ngày 09/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế và những trọng tâm ngoại giao kinh tế năm 2023. Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh và các điểm cầu có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, 94 đồng chí đại sứ, trưởng cơ quan đại diện và tham tán thương mại ở nước ngoài, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp. Tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn báo cáo trọng tâm công tác ngoại giao kinh tế năm 2023, khẳng định công tác ngoại giao kinh tế năm 2022 đã bám sát các trọng tâm điều hành của Chính phủ, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời chuyển trọng tâm từ ngoại giao phục vụ phòng, chống dịch bệnh sang phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Trình bày báo cáo trọng tâm công tác ngoại giao kinh tế năm 2023, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, công tác ngoại giao kinh tế trong năm 2022 đã bám sát các trọng tâm điều hành của Chính phủ, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời chuyển trọng tâm từ ngoại giao phục vụ phòng, chống dịch bệnh sang phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Phát huy các kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu 6 trọng tâm cho công tác ngoại giao kinh tế trong năm 2023, gồm: (1)Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ; (2) xác định hợp tác kinh tế là trọng tâm trong các hoạt động của lãnh đạo cấp cao; (3) đẩy mạnh hỗ trợ xuất khẩu, đầu tư, du lịch, lao động, khoa học-công nghệ... với tinh thần lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập và liên kết quốc tế; chú trọng tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu và đổi mới mạnh mẽ, đẩy mạnh sáng tạo, nâng cao hiệu quả để tạo chuyển biến thực chất trong triển khai ngoại giao kinh tế.  

Tại hội nghị, các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cùng với lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp đã thảo luận sâu rộng, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế trong năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế, trong bối cảnh tình hình đã có những thay đổi. Chính phủ đã kịp thời ban hành Chương trình hành động trên cơ sở bám sát Chỉ thị 15 của Ban Bí thư và diễn biến tình hình trong nước, thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của ngành ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ đối ngoại nói chung, công tác ngoại giao kinh tế nói riêng. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, nhà ngoại giao, đại sứ, trưởng cơ quan đại diện và tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài cần đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế; đánh giá sâu tình hình, nhận định thời cơ và thách thức. Đặc biệt, cần tranh thủ, tận dụng để cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ; bám sát, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên và các đại biểu tại điểm cầu Ninh Thuận

 

Đối với tỉnh Ninh Thuận, trong năm 2023, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện công tác ngoại giao kinh tế trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Mạnh Dũng