Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 19

Ngày 09/3/2023, Thường trực HĐND tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 19. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo và cho ý kiến các nội dung về: kết quả hoạt động tháng 02/2023, chương trình công tác trọng tâm tháng 3/2023 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; kết quả thẩm tra về chủ trương
điều chỉnh dự án Khách sạn Solavina thành Bệnh viện Mắt Việt Phan Rang.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

 

Trong tháng 02/2023, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; trong đó, tập trung tổ chức kỳ họp thứ 11 để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn hoạt động của HĐND các huyện, thành phố; chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023, phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp kịp thời, chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc có ý kiến giải quyết theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; khảo sát kiến nghị, phản ánh của cử tri; thẩm tra, thẩm định các nội dung theo phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các dự thảo báo cáo; đối với nhiệm vụ trong tháng 3, đồng chí đề nghị tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện khảo sát, giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục tại cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2022” đảm bảo đạt hiệu quả; Thực hiện các giải pháp phối hợp Thường trực HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của HĐND; tổ chức hội nghị triển khai công tác HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Đối với các Ban HĐND tỉnh đồng chí đề nghị tập trung triển khai tổ chức giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; thẩm tra các dự thảo nghị quyết, các đề nghị xây dựng nghị quyết và nội dung phát sinh theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội quý I năm 2023. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các chính sách HĐND tỉnh đã ban hành (còn hiệu lực) nhưng triển khai thực hiện không hiệu quả hoặc khó triển khai thực hiện; đồng thời để đảm bảo các chủ trương của Tỉnh ủy được triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa đầy đủ nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy./.

Thanh Bình