Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023

Ngày 28/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì phiên họp. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Lê Huyền; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh; lãnh đạo các ngành liên quan. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có: Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã phường, thị trấn và các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc cấp huyện.

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 02/2023 cơ bản ổn định, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhiều doanh nghiệp đã khẩn trương ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết; một số sản phẩm công nghiệp duy trì tăng trưởng ở mức khá cao; các ngành dịch vụ tiếp tục sôi động, tăng trưởng cao. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức giao quân năm 2023 đạt chỉ tiêu, an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì phiên họp


Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: khó khăn chung vẫn còn tiếp diễn, nếu không có quyết tâm, không có giải pháp, biện pháp quyết liệt, không có tinh thần tăng tốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực sẽ khó hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra. Vì vậy, từ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã được nêu rõ trong báo cáo, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát, chỉ ra được vướng ở khâu nào, khó ở đâu, cần làm gì từng công việc cụ thể, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền nhằm quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu và các nhiệm vụ đặt ra trong quý I.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các ngành và địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục tạo đột phá, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2023; trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ như: Về công tác giải ngân vốn đầu tư công cần tăng tốc, tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng quyết tâm phấn đấu quý I giải ngân trên 20%; Đối với thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp: tăng cường đôn đốc, kiểm tra các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, với quyết tâm hoàn thành cơ sở hạ tầng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh; Về đô thị: đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đô thị trọng điểm; Khẩn trương rà soát, thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán một cách nghiêm túc; Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và cụ thể hóa các nhiệm vụ liên quan chuyển đổi số; Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 theo kế hoạch; Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức các hội nghị chuyên đề: về công tác giải ngân, cải thiện thu hút đầu tư kinh doanh; gặp mặt doanh nghiệp quý I; các Chương trình mục tiêu quốc gia. Chuẩn bị tốt báo cáo: Sơ tổng kết chương trình hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội; đánh giá tình hình thực hiện KT-XH quý I năm 2023./.

Thanh Bình