Đồng chí Phan Tấn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

Sáng ngày 08/10/2022, Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023; đồng chí Phan Tấn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự; cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan, cùng tập thể lãnh đạo, công nhân viên chức và đại diện các em học sinh, sinh viên của trường.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

 

Năm học 2021-2022, mặc dù triển khai nhiệm vụ năm học trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng vẫn còn chịu tác động của đại dịch Covid-19 nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh, nhưng với sự năng động, chủ động và tích cực của tập thể lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Nhà trường, kết quả tuyển sinh đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặt biệt, năm học 2021 – 2022 nhà trường đã tuyển sinh được 2.219/1.700 (đạt 131% kế hoạch tỉnh giao); đợt 1 năm học 2022 – 2023 trường đã tuyển được  604/700 (đạt 86,29%) chỉ tiêu hệ chính quy dài hạn. Chất lượng đào tạo nghề từng bước được nâng cao theo yêu cầu thị trường lao động, chất lượng sinh viên ra trường từng bước được nâng lên, được các doanh nghiệp và xã hội thừa nhận; tỷ lệ người học nghề có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 80%, nhiều em được tuyển dụng ngay khi đi thực tập; quan tâm củng cố tổ chức, kiện toàn, đào tạo, nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tạo sự ổn định trong quá trình hoạt động; nội bộ đoàn kết, thống nhất; kết quả đào tạo của nhà trường đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, giải quyết nhu cầu lao động của địa phương và khu vực; các hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác với các doanh nghiệp được trường đặc biệt chú trọng, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; công tác phối hợp với các sở, ban ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được tập trung quan tâm. Năm 2021, Trường đạt tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với số điểm khá ấn tượng 95/100 điểm. Năm 2022, Nhà trường đã mở một mã ngành mới về Năng lượng tái tạo - đây là một trong 6 nhóm ngành trụ cột phát triển của tỉnh.  

Đồng chí Phan Tấn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phan Tấn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Năm học 2022-2023, với những khó khăn, thách thức, yêu cầu mới mục tiêu tiếp tục xây dựng, tạo thương hiệu của nhà trường trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo và giáo viên trong nhà trường để duy trì những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, các sở ngành có liên quan để sớm đạt các tiêu chí trường chất lượng cao vào năm 2025. Tập trung rà soát các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022 để có kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả; xây dựng kế hoạch năm 2023 trên cơ sở bám sát định hướng phát triển của Tỉnh; huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ; chuyển giao thiết bị đưa vào giảng dạy; tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đồng thời huy động, thu hút các chuyên gia giỏi ở các doanh nghiệp tham gia vào công tác giảng dạy, phát huy hơn nữa phương pháp dạy học tích cực. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, viên chức trẻ, có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới và thu hút nhân tài. Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, năng lực số tiến tới xây dựng mô hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông minh, năng lực ngoại ngữ ở trong và ngoài nước, góp phần đáp ứng yêu cầu về đào tạo các nghề trọng điểm đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt. Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức hợp tác quốc tế GIZ, Jica; doanh nghiệp và nguồn xã hội hoá khác, phát huy sức mạnh nội lực để đẩy nhanh, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực năng lượng tái tạo; chuyển đổi số; xây dựng…. thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và tự tạo việc làm của người học. Chú trọng công tác quản lý học sinh, sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là nâng cao tay nghề, năng lực số, kỹ năng hội nhập để sớm xây dựng và hình thành thương hiệu trường đào tạo chất lượng cao. Hàng năm, tổ chức cuộc thi ý tưởng/dự án khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác dạy, học và quản trị nhà trường; chú trọng công tác quản lý tài sản, tài chính của cơ quan đảm bảo hiệu quả và đúng quy định. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trong nội bộ nhà trường và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng để động viên cán bộ, giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với các em học sinh, sinh viên cần nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện, trên tinh thần khổ luyện thành tài để có cơ hội tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai trường và tặng hoa chúc mừng nhà trường

 

Nhân dịp này, Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận và các doanh nghiệp tặng giấy khen và học bổng cho các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện./.

Văn Tiến