Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi sốBộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Chính phủ đã lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022. Để sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ và người dân được thụ hưởng các lợi ích của Chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ ngành, địa phương phát động kế hoạch hành động hưởng ứng sự kiện này, tổ chức triển khai trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 10/10/2022, hoặc trong tháng 10/2022. Đồng thời ban hành văn bản 4878/BTTTT-CĐSQG ngày 30/9/2022 về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Nhằm mục đích lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, các bộ, ngành, địa phương phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hiển thị trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên bảng điện tử, màn hình công cộng và các website và apps của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia đã được đăng tải trên trang https://dx.gov.vn (hoặc quét mã QRcode kèm theo công văn 4878/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông)./.

BTL