Thông báo chương trình" Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” và sự kiện “Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022