Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo Phương án đầu tư xây dựng và quản lý khai thác cảng biển tổng hợp Cà Ná

Ngày 07/9/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo Phương án đầu tư xây dựng và quản lý khai thác cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật và học tập kinh nghiệm thực tế ở một số địa phương, Sở Giao thông vận tải đề xuất Phương án đầu tư xây dựng và quản lý khai thác cảng biển tổng hợp Cà Ná; theo đó, việc quản lý cảng Cà Ná trong giai đoạn tiếp theo không nên chia thành các bến nhỏ để kêu gọi đầu tư mà tổ chức thành các cụm bến cảng với các bến có tính chất tương đồng để kêu gọi đầu tư, dự kiến chia các bến cảng tổng hợp Cà Ná còn lại thành 05 cụm bến, các hạng mục dùng chung cũng được phân chia vào các cụm bến để kêu gọi đầu tư phù hợp với các giai đoạn đầu tư. Việc chia các cụm cảng sẽ khuyến khích được Nhà đầu tư thực hiện xây dựng các công trình công cộng như luồng, đê chắn sóng, đường kết nối, vũng quay tàu và thực hiện việc nạo vét luồng tàu; tận dụng được tối đa không gian bố trí các cầu cảng, tận dụng được các khu bến khi có nhiều tàu cập cảng cùng lúc; tận dụng được các công trình hạ tầng phục vụ quản lý vận hành cảng; giảm đầu tư xây dựng nhiều công trình đường kết nối với bên ngoài. Thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành cảng, cũng như công tác quản lý nhà nước tại khu vực cảng.

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh ghi nhận sự tích cực, chủ động của Sở Giao thông vận tải trong việc đề xuất Phương án đầu tư xây dựng và quản lý khai thác cảng biển tổng hợp Cà Ná. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, xác định chuẩn xác phạm vi, ranh giới các cụm cảng gắn với hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, tuyến đường ống dẫn nước, khí LNG, xăng dầu, …) đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đảm bảo tính độc lập trong xúc tiến đầu tư từng cụm cảng, trường hợp các cụm cảng phải dùng chung hạ tầng thì phải làm việc với các bên liên quan để xác lập phương án dùng chung đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương tại buổi làm việc để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Phương án đầu tư xây dựng và quản lý khai thác cảng biển tổng hợp Cà Ná./.

Đức Nam