Đồng chí Phan Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, chiều ngày 29/7/2022, Đồng chí Phan Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp còn tồn đọng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Ban quản lý các khu công nghiệp; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Thuận Nam; Ninh Phước; Phan Rang-Tháp Chàm và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Qua báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tính từ Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp quý I/2022 vào ngày 13/5/2022 đến nay, các sở, ngành, địa phương đã giải quyết 34/49 kiến nghị của doanh nghiệp, còn 15 kiến nghị mới phát sinh, còn tồn đọng, trong đó lĩnh vực đất đai 08 kiến nghị, đầu tư 02 kiến nghị, công nghiệp 02 kiến nghị, nông nghiệp 02 kiến nghị. Với tinh thần cải cách hành chính mạnh mẽ, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, Đồng chí Phan Tấn Cảnh – PCT UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, tính pháp lý, tổng hợp, chủ động giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 15/8/2022.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Như Vương